دسته‌بندی‌ها

دسته‌بندی‌ها

روند مرجوعی کالا به چه شکل صورت می‌گیرد؟

در صورتی که ارسال کالا مشکلی بوجود بیاید و یا محصول ارسال شده با محصول انتخاب شده از طرف مشتری همخوانی نداشته باشد محصول مورد نظر قابل استرداد می‌باشد.

back to top
فیلتر‌ها