دسته‌بندی‌ها

دسته‌بندی‌ها

روند استرداد وجه به چه صورت است؟

روند استرداد وجه به اینصورت است که از همان کارتی که پرداخت شده است به همان شماره کارت مبلغ مورد نظر واریز خواهد شد. در غیر اینصورت هیچگونه واریزی صورت نمی‌پذیرد تا اینکه شماره کارت مورد نظر اعلام گردد.

back to top
فیلتر‌ها